Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2010-6HL42-0AA0 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 40 … 100 – Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 150 … 1200 3VA2, up to 1250A,  4-pole, ETU320 LI trip unit – MCCB 3VA2, đến 1250A, 4 cực, bộ điều khiển điện tử ETU320 LI
Icu=85kA

HomeAptomatThiết bị đóng cắt

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2010-6HL42-0AA0 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 40 … 100 – Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 150 … 1200 3VA2, up to 1250A, 4-pole, ETU320 LI trip unit – MCCB 3VA2, đến 1250A, 4 cực, bộ điều khiển điện tử ETU320 LI Icu=85kA

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2010-6HL42-0AA0 100A - Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 40 ... 100 - Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 150 ... 1200 3VA2, up to 1250A, 4-pole, ETU320 LI trip unit - MCCB 3VA2, đến 1250A, 4 cực, bộ điều khiển điện tử ETU320 LI Icu=85kA

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2010-5HL32-0AA0 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 40 … 100 – Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 150 … 1200 3VA2, up to 1250A, 3-pole, ETU320 LI trip unit – MCCB 3VA2, đến 1250A, 3 cực bộ điều khiển điện tử ETU320 LI With adjustable overload protection Ir and adjustable short-circuit protection Ii Đặc tuyến quá tải (Ir) chỉnh định được và đặc tuyến ngắn mạch (Ii) chỉnh định được Icu=55kA
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2010-7HL32-0AA0 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 40 … 100 – Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 150 … 1200 3VA2, up to 1250A, 3-pole, ETU320 LI trip unit – MCCB 3VA2, đến 1250A, 3 cực bộ điều khiển điện tử ETU320 LI With adjustable overload protection Ir and adjustable short-circuit protection Ii Đặc tuyến quá tải (Ir) chỉnh định được và đặc tuyến ngắn mạch (Ii) chỉnh định được Icu=110kA
Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2010-6HL32-0AA0 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 40 … 100 – Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 150 … 1200 3VA2, up to 1250A, 3-pole, ETU320 LI trip unit – MCCB 3VA2, đến 1250A, 3 cực bộ điều khiển điện tử ETU320 LI With adjustable overload protection Ir and adjustable short-circuit protection Ii Đặc tuyến quá tải (Ir) chỉnh định được và đặc tuyến ngắn mạch (Ii) chỉnh định được Icu=85kA

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2010-6HL42-0AA0 3VA2, up to 1250A, 4-pole, ETU320 LI trip unit – MCCB 3VA2, đến 1250A, 4 cực, bộ điều khiển điện tử ETU320 LI
Icu=85kA

3VA2, up to 1250A,  4-pole, ETU320 LI trip unit - MCCB 3VA2, đến 1250A, 4 cực, bộ điều khiển điện tử ETU320 LI
Icu=85kA
Cầu dao tự động dạng khối MCCB SIEMENS 3VA2010-6HL42-0AA0

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA2
MCCB 3VA2 có chức năng đóng cắt mạch điện, bảo vệ ngắn mạch
MCCB 3VA2 lên đến 1250A, dòng cắt ngắn mạch từ 55 đến 150kA at 415V
Ics = 100% Icu, Bộ điều khiển bảo vệ điện tử, dòng định mức chỉnh định được Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60947-4-1

Dòng điện: 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 40 … 100 – Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 150 … 1200

Thông số kỹ thuật: 3VA2, up to 1250A, 4-pole, ETU320 LI trip unit – MCCB 3VA2, đến 1250A, 4 cực, bộ điều khiển điện tử ETU320 LI
Icu=85kA

Nhà sản xuất: SIEMENS

Đại lý phân phối Cầu dao tự động dạng khối MCCB 100A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 40 … 100 – Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 150 … 1200 3VA2010-6HL42-0AA0 3VA2, up to 1250A, 4-pole, ETU320 LI trip unit – MCCB 3VA2, đến 1250A, 4 cực, bộ điều khiển điện tử ETU320 LI
Icu=85kA

Giá list: 24,803,000 VNĐ

Giá đề xuất bán lẽ: 19,842,400

Giá tốt nhất liên hệ: 0909-000-786

3VA2, up to 1250A, 4-pole, ETU320 LI trip unit – MCCB 3VA2, đến 1250A, 4 cực, bộ điều khiển điện tử ETU320 LI
Icu=85kA

Liên hệ Dientudong theo Hotline 0909000786 – Email: Lam@dientudong.com để được hổ trợ giá tốt nhất