Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA1510-5GF42-0AA0 3VA11, up to 160A, 4-pole, TM220 trip unit – MCCB 3VA1, đến 160A, 4 cực, bộ điều khiển từ nhiệt TM220
With adjustable overload protection Ir from (0.7…1)xIn and fxed short-circuit protection Ii, 100% neutral conductor protection
Đặc tuyến quá tải chỉnh định được từ (0.7…1)xIn và đặc tuyến ngắn mạch cố định, Có bảo vệ cực N
Icu=55kA

3VA11, up to 160A, 4-pole, TM220 trip unit - MCCB 3VA1, đến 160A, 4 cực, bộ điều khiển từ nhiệt TM220
With adjustable overload protection Ir from (0.7…1)xIn and fxed short-circuit protection Ii, 100% neutral conductor protection
Đặc tuyến quá tải chỉnh định được từ (0.7…1)xIn và đặc tuyến ngắn mạch cố định, Có bảo vệ cực N
Icu=55kA
Cầu dao tự động dạng khối MCCB SIEMENS 3VA1510-5GF42-0AA0

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3VA1 4 cực
MCCB 3VA1 có chức năng đóng cắt mạch điện, bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
MCCB 3VA1 4P lên đến 1000A, dòng cắt ngắn mạch từ 25 đến 70kA tại 415V AC (*)
Ics = 100% Icu
Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt, dòng định mức chỉnh định được Tiêu chuẩn IEC / EN 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60947-4-1

Dòng điện: 1000A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 700…1000 – Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 5000…10000

Thông số kỹ thuật: 3VA11, up to 160A, 4-pole, TM220 trip unit – MCCB 3VA1, đến 160A, 4 cực, bộ điều khiển từ nhiệt TM220
With adjustable overload protection Ir from (0.7…1)xIn and fxed short-circuit protection Ii, 100% neutral conductor protection
Đặc tuyến quá tải chỉnh định được từ (0.7…1)xIn và đặc tuyến ngắn mạch cố định, Có bảo vệ cực N
Icu=55kA

Nhà sản xuất: SIEMENS

Đại lý phân phối Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1000A – Dòng chỉnh bào vệ quá tải Ir range(A): 700…1000 – Ii range (A) Dòng ngắn mạch: 5000…10000 3VA1510-5GF42-0AA0 3VA11, up to 160A, 4-pole, TM220 trip unit – MCCB 3VA1, đến 160A, 4 cực, bộ điều khiển từ nhiệt TM220
With adjustable overload protection Ir from (0.7…1)xIn and fxed short-circuit protection Ii, 100% neutral conductor protection
Đặc tuyến quá tải chỉnh định được từ (0.7…1)xIn và đặc tuyến ngắn mạch cố định, Có bảo vệ cực N
Icu=55kA

Giá list: 68,265,000 VNĐ

Giá đề xuất bán lẽ: 54,612,000

Giá tốt nhất liên hệ: 0909-000-786

3VA11, up to 160A, 4-pole, TM220 trip unit – MCCB 3VA1, đến 160A, 4 cực, bộ điều khiển từ nhiệt TM220
With adjustable overload protection Ir from (0.7…1)xIn and fxed short-circuit protection Ii, 100% neutral conductor protection
Đặc tuyến quá tải chỉnh định được từ (0.7…1)xIn và đặc tuyến ngắn mạch cố định, Có bảo vệ cực N
Icu=55kA

Liên hệ Dientudong theo Hotline 088-6789-888 – Email: Lam@dientudong.com để được hổ trợ giá tốt nhất